طراحی وب سایت خریدگروهی غذابین

طراحی وب سایت خرید گروهی غذابین

آدرس سایت: http://Ghazabin.com
تاریخ همکاری: 1393
موضوع سایت: شرکتی و خدماتی, فروشگاهی اینترنتی, کسب و کار اینترنتی, استارتاپ, مجله اینترنتی
خدمات ارائه شده: طراحی وب سایت, پشتیبانی فنی و ارتفاء, خدمات میزبانی وب و دامنه, خدمات گرافیکی

طراحی وب سایت، خدمات پشتیبانی فنی وب سایت و میزبانی وب مجموعه خرید گروهی غذابین نسخه اول